Yhteisökuntoutus -koulutus

 

 ”Muutos rakentuu toiminnasta ja osallisuudesta yhteisössä”

Muutoksella tavoitellaan konkreettisesti jotain parempaa ja se on yksilöllisesti määriteltävissä.

Kenelle

Yhteisökuntoutus soveltuu erinomaisesti erilaisiin hoidollisiin ja kuntouttaviin yhteisöihin. Menetelmään sisältyy paljon hyviä käytäntöjä ja toiminnallisia rakenteita, joita voidaan hyödyntää mm. päihde- ja mielenterveyspalveluissa, lastensuojelun yksiköissä, vammais- ja vanhuspalveluissa ja erilaisille kohderyhmille suunnatuissa avo- ja asumispalveluissa.

Räätälöimme yhteisökoulutuksen kunkin hoitoyhteisön tarpeiden mukaisesti ja koulutamme sekä henkilökuntaa että asiakkaita.

 Yhteisö menetelmänä

Yhteisön toiminnot rakennetaan tukemaan asiakkaiden yksilöllistä muutosta. Vuorovaikutus sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat keskeisessä roolissa, ja yhteisön jäsenet sekä henkilökunta toimivat muutoksen peileinä ja vahvistajina. Asiakas ei ole oman hoitonsa sivustakatsoja vaan aktiivinen osallistuja omassa ja toisten muutosprosesseissa.

Kouluttajat

Kouluttajamme ovat yhteisökuntoutuksen menetelmän parissa pitkään työskennelleitä ammattilaisia, joilla on kokemusta menetelmän erilaisista sovelluksista. Kokemusta on karttunut sekä yhteisöissä työskentelystä, johtamisesta, kehittämisestä että erilaisten yhteisöjen kouluttamisesta ja työnohjaamisesta.

Koulutuksen vastuuhenkilönä toimii Liisa Kallio (YTM, työnohjaaja, coach, kouluttaja), Eviprosta.

Lisätietoja

liisa.kallio(at)evipro.fi tai 040 701 7898